Sparepart scp murah

Discussion in 'Spare Parts' started by revo part01, Mar 2, 2012.

 1. revo part01

  revo part01 New Member

  Messages:
  179
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  0
  Agan2 ♈ª♌ƍ ℓªƍΐ butuh SPAREPART hp,silahkan di cek beberapa READY STOCK SCPgsm

  «̶ː̖́[α̲̅v̅α̲̅i̲̅ι̅α̲̅b̲̅ι̅e̲̅]ː̗̀»̶

  .͡▹​ BOARD ATAS SE F305 + FLEXI
  .͡▹​ BOARD ATAS SE W995
  .͡▹​ BOARD SE W302 MMC + SIMCARD
  •┈┈┈┈┈┈┈ ┈⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴
  .͡▹​ BUZZER CHINA + HOUSING 32 TYPE
  .͡▹​ BUZZER CHINA BIASA 10 TYPE
  .͡▹​ BUZZER CHINA 16MM ORI
  .͡▹​ BUZZER CHINA 20MM
  .͡▹​ BUZZER CHINA 20MM ORI
  .͡▹​ BUZZER CHINA 25MM
  .͡▹​ BUZZER CHINA 40MM ORI
  .͡▹​ BUZZER CHINA 20X30 OVAL
  .͡▹​ BUZZER CHINA 20X30 OVAL ORI
  .͡▹​ BUZZER CHINA 35X25 OVAL
  .͡▹​ BUZZER CHINA 40X28 OVAL
  .͡▹​ BUZZER MOTO C115
  .͡▹​ BUZZER MOTO E398 + ANTENA
  .͡▹​ BUZZER MOTO V3/V3I
  .͡▹​ BUZZER NOK 2680/5310/5320/7310 KW + ORI, 3110 + ANTENA, 3250 ORI, 6275 + ANTENA, 6600/3100/3230/7610/N70 ORI
  .͡▹​ BUZZER SE K700 + SPEAKER COPY, K700 + SPEAKER ORI, K850 + ANTENA, W850, W850 + ANTENA
  •┈┈┈┈┈┈┈ ┈⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴
  .͡▹​ CONN BAT NOK 3100/6100, 8210
  .͡▹​ CONN BAT SE K700/T230
  .͡▹​ CONN BOARD NOK 9500 / 9300, N90
  .͡▹​ CONN BOARD UI BB 8900 / 8520 / 9700
  .͡▹​ CONN HF NOK 5310, N95/N81/N82, NGAGE, W880
  .͡▹​ CONN LCD BB 8900/9630/9700
  .͡▹​ CONN LCD MOTO V3680, V3688, V8088
  .͡▹​ CONN LCD NOK 1200, 1661, 2630, 3100, 5200, N73
  .͡▹​ CONN MMC NOK 5300/6300 ORI & C3
  .͡▹​ CONN MMC SE K610
  •┈┈┈┈┈┈┈ ┈⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴
  .͡▹​ JOYSTICK DALAM MOTO C650/E398, 3230AA
  .͡▹​ KEYTONE BB 8310/8320 ORI, 8900, 9000, 9100, 9105, 9630, 9700, 9800
  .͡▹​ KEYTONE BOARD NOK 1200, 1200, 1650, 1661, 2610, 5300, 6030, 6070, 6111, 6260 SMALL, 6265, 6270, C1, N80, N8G ORI
  •┈┈┈┈┈┈┈ ┈⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴
  .͡▹​ MIC NOK 2630/2626/2680/3500/5000, 3230/6260, 3650, 5300/6300/N73/N82 ORI, 5610/8600/5310/6500C ORI, 6110 NAV, 6610/7210/7250, E90 CRISTAL, N95/1255/6280
  .͡▹​ MIC SE K300, K510, K550/K530, K700, K750, T610, W850
  •┈┈┈┈┈┈┈ ┈⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴
  .͡▹​ PIC BB 8900 ORI & 9000
  .͡▹​ PIC CHINA 12 PIN TIPIS
  .͡▹​ PIC CHINA 14 PIN
  .͡▹​ PIC CHINA 20 PIN
  .͡▹​ PIC CHINA 26
  .͡▹​ PIC CHINA 27
  .͡▹​ PIC CHINA 32
  .͡▹​ PIC CHINA 4 PIN
  .͡▹​ PIC NOK 1100/2300, 1200/1680/1650 ORI, 2600/2626/2610, 3100/7210/7610/N GAGE/9300, 5320/5000/6300/6500/N80/7310C, 6030/1110/1600/2310, 6600, E90/6110 COPY, N70/N73/1112 /5300/5610 ORI, N78
  .͡▹​ PIC SAMS C170
  .͡▹​ PIC SE K300/K700, K510/K310/K750/W800, K530/K550/W880
  SIMCARD READER BB 9000
  SIMCARD READER NOK 2630/1200/MOTO V3, 5300, 6070/6080, 6600/6100, 8310,C3
  SIMCARD READER SE K750/K500/K300, T230/T290
  •┈┈┈┈┈┈┈ ┈⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴
  .͡▹​ SPEAKER CHINA 06MM X 12MM + CABLE ORI
  .͡▹​ SPEAKER CHINA 07MM X 11MM + CABLE ORI
  .͡▹​ SPEAKER CHINA 07MM X 11MM PLAT ORI
  .͡▹​ SPEAKER CHINA 7 TYPE
  .͡▹​ SPEAKER NOK 3100/6100/6230/6260 AA 5200/5300 ORI, 5610/C3/5310/E90 ORI, E65 PLAT ORI
  .͡▹​ SPEAKER SE K310/K510/K750/K810 ORI, K610/K618/Z610
  •┈┈┈┈┈┈┈ ┈⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴
  .͡▹​ SWITCH CAMERA NOK 5610 ORI, 5700 ORI, 3310/8210 ORI, 5300, 8310/3100 ORI
  •┈┈┈┈┈┈┈ ┈⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴ •┈┈┈┈┈┈┈ ┈⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴
  YANG MAU LEBIH LENGKAP DI SEND EMAIL YAAA
  YANG LANGSUNG ORDER PAHALANYA BANYAK, TOKONYA LARIS BOSKU
  :cell: 081-805-145-881
  :typing: scpgsm_sparepart01
  •┈┈┈┈┈┈┈ ┈⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴
  Regards With ♥
  VickaSCPgsm
   

Share This Page