~ஜ۩۞۩ஜ--misterpulsa--ஜ۩۞۩ஜ

Discussion in 'Pulsa All Operator' started by langit, Jan 21, 2013.

 1. langit

  langit Well-Known Member

  Messages:
  530
  Likes Received:
  224
  Trophy Points:
  53
  Semangat Pagi... lama gak berkunjung di djawir.. salam hangat!!.. saya mencoba peruntungan nih...:D, Oiya perkenalkan dulu , saya Arif Widianto sebagai owner dari Mister Pulsa ingin membuka MD di djawir... Sementara hanya 10 MD saja dulu .. oiya ini data dan alamat kami
  MISTER PULSA
  RT/RW 02/20 Janglot-Baturetno, Wonogiri
  Jawa Tengah 57673
  www.misterpulsa.com
  ID ym: myarifserver


  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: xl104, colspan: 2"]TELKOMSEL[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl77"]5[/TD]
  [TD="class: xl78"] 5,350[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl81"]10[/TD]
  [TD="class: xl82"] 10,350[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl81"]20[/TD]
  [TD="class: xl82"] 20,300[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl81"]25[/TD]
  [TD="class: xl82"] 25,350[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl81"]50[/TD]
  [TD="class: xl82"] 49,600[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl84"]100[/TD]
  [TD="class: xl85"] 98,000[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl106, colspan: 2"]XL[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl88"]5[/TD]
  [TD="class: xl89"] 5,250
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl90"]10[/TD]
  [TD="class: xl91"] 10,250
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl90"]25[/TD]
  [TD="class: xl91"] 24,900
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl90"]50[/TD]
  [TD="class: xl91"] 49,900[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl92"]100[/TD]
  [TD="class: xl93"] 99,900[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl108, colspan: 2"]INDOSAT[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl94"]2[/TD]
  [TD="class: xl66"] 2,275[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl95"]5[/TD]
  [TD="class: xl69"] 5,250[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl95"]10[/TD]
  [TD="class: xl69"] 10,250
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl95"]25[/TD]
  [TD="class: xl69"] 24,850[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl95"]50[/TD]
  [TD="class: xl69"] 49,300[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl96"]100[/TD]
  [TD="class: xl74"] 98,950[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl65"]SMS5[/TD]
  [TD="class: xl67"] 5,300[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl68"]SMS10[/TD]
  [TD="class: xl70"] 10,300[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl71"]SMS25[/TD]
  [TD="class: xl73"] 24,900[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl65"]GPRS5[/TD]
  [TD="class: xl66"] 5,300[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl68"]GPRS10[/TD]
  [TD="class: xl69"] 10,300[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl71"]GPRS25[/TD]
  [TD="class: xl72"] 24,900[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl110, colspan: 2"]THREE[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl97"]1[/TD]
  [TD="class: xl102"] 1,075[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl98"]2[/TD]
  [TD="class: xl101"] 2,100[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl99"]3[/TD]
  [TD="class: xl101"] 3,050[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl99"]4[/TD]
  [TD="class: xl101"] 4,050[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl99"]5[/TD]
  [TD="class: xl101"] 4,950[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl99"]10[/TD]
  [TD="class: xl101"] 9,950[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl99"]20[/TD]
  [TD="class: xl101"] 19,750[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl99"]30[/TD]
  [TD="class: xl101"] 29,450[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl99"]50[/TD]
  [TD="class: xl101"] 48,950[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl100"]100[/TD]
  [TD="class: xl103"] 98,950[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl111, colspan: 2"]SMART[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl75"] NOM[/TD]
  [TD="class: xl76"] Nasional[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl79"]5[/TD]
  [TD="class: xl80"] 5,100[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl83"]10[/TD]
  [TD="class: xl80"] 10,150[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl83"]20[/TD]
  [TD="class: xl80"] 20,200[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl83"]25[/TD]
  [TD="class: xl80"] 25,150[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl83"]50[/TD]
  [TD="class: xl80"] 50,100[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: xl86"]100[/TD]
  [TD="class: xl87"] 99,000[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. langit

  langit Well-Known Member

  Messages:
  530
  Likes Received:
  224
  Trophy Points:
  53
  [TABLE="width: 97"]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]CERIA[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5[/TD]
  [TD] 4,850[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]10[/TD]
  [TD] 9,450[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]20[/TD]
  [TD] 18,950[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]50[/TD]
  [TD] 46,950[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]100[/TD]
  [TD] 93,950[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]ESIA[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5[/TD]
  [TD] 5,175[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]10[/TD]
  [TD] 10,050[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]20[/TD]
  [TD] 19,800[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]25[/TD]
  [TD] 24,650[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]50[/TD]
  [TD] 49,200[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]100[/TD]
  [TD] 98,300[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]FLEXI[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]F5[/TD]
  [TD] 5,050[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]F10[/TD]
  [TD] 10,000[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]F20[/TD]
  [TD] 19,750[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]F25[/TD]
  [TD] 24,700[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]F50[/TD]
  [TD] 49,050[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]F100[/TD]
  [TD] 98,950[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="width: 141"]
  [TR]
  [TD="colspan: 3"]Pulsa Listrik
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [/TR]
  [TR]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 3"]Admin 1600[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]PLN20[/TD]
  [TD]19,100[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]PLN25[/TD]
  [TD]24,100[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]PLN30[/TD]
  [TD]29,100[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]PLN40[/TD]
  [TD]39,100[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]PLN50[/TD]
  [TD]49,100[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]PLN75[/TD]
  [TD]74,200[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]PLN100[/TD]
  [TD]99,100[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 3"]Admin 2000[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]L20[/TD]
  [TD]18,600[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]L25[/TD]
  [TD]23,650[/TD]
  [TD][TABLE]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]L30[/TD]
  [TD]28,650[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]L40[/TD]
  [TD]38,650[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]L50[/TD]
  [TD]48,650[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]L75[/TD]
  [TD]73,650[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]L100[/TD]
  [TD]98,650[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [TABLE="width: 224"]
  [TR]
  [TD]cara Isi pulsa Listrik
  ADMIN 1600

  KODE.ID-Listrik.PIN
  contoh
  PLN20.0112944449.1234

  cara Isi pulsa Listrik
  ADMIN 2000

  KODE.ID-Listrik.PIN
  contoh
  L20.0112944449.1234

  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]ISI pulsa Listrik dg Kode PLN & L
  SN/Tokennya Silahkan DiSMSkan Ke Pembeli Sendiri
  dg Mengedit/membuang harga beli dari reply Server[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE="width: 411"]
  [TR]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]PERINTAH
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]FORMAT
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Transaksi isi pulsa
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]Nominal.NoHpTujuan.Pin
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]CONTOH:
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]5.0812256789.1234
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Transaksi Multi
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]Nominal.NoHpTujuan,Nominal.NoHptujuan.Pin
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]CONTOH:
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]10.08156505758,10.081802425758.1234
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Transaksi 2x ke tujuan sama
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]nominal.nohpTujuan.Pin.2
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]CONTOH:
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]5.0812256789.1234.2
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Cek Saldo/Deposit
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]S.Pin
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]CONTOH:
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]S.1234
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ganti Pin
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]G.pinlama.pinbaru
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]CONTOH:
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]G.1234.9900
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Daftar Hp Pararel
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]P.no hp pararel.pin
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]CONTOH:
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]P.081325325123.1234
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Daftar Id YM Transaksi
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]TYM.idyahoo.pin
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]CONTOH:
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]TYM.united.1234
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Lihat Saldo Downline
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]SD.KodeDownline
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]CONTOH:
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]SD.MR10000
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Format Cek Harga
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]H.kode produk
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]CONTOH:
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]Ch.xn (untuk cek harga xl nasional)
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Hapus Paralel YM
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]HYM.idyahoo.pin
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]CONTOH:
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]HYM.united.1234
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Hapus Paralel Nomor
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]HNO.No hp paralel.Pin
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]CONTOH:
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]HNO.08132532123.1324
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Ambil Bonus
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]AMBIL BONUS
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]CONTOH:
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]AMBIL BONUS (tanpa pin)
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Transfer Deposit Downline
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]T.nomerHp.jumlahPin
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]CONTOH:
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]T.085293561000.100000.1234
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Format Konfirm deposit
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]info.nama.nohp.jumlahtransf.bank.Pin
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]CONTOH:
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]info.Beno.081805656578.1006578.BCA.1234
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Cek HP trx
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]LISTHP
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Cek YM Trx
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]LISTYM
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Cek Transaksi
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Cek Trx
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]CEK.Tgl.nomer
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]Cek.04.08293561000
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Cek Mutasi
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]REK.Tgl
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]Rek.09
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Melihat Jaringan
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]LDL
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Format Komplain
  [/TD]
  [TD]Info.IsiComplain
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Info. 02 feb 2012 trx 10.08145232232 blm reply
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]Ubah Nama
  [/TD]
  [TD="colspan: 4"]Un.NamaBaru.pin
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 6"]ISI Pulsa Listrik ( Pemeberitahun Langsung ke Nomer HP Pelanggan)
  TOKEN<nominal>.id-listrik.pin.NoHp-pelanggan
  Contoh
  TOKEN20.011334552.12.085293561000
  *Nominal terkecil adlh 20
  *Nominal bisa 21, 22,23,46,57 Kelipatan 1 dari 20
  BAYAR TAGIHAN LISTRIK BayarPLN.id-listrik.pin.NoHp-pelanggan
  Contoh
  BayarPLN.011334552.12.085293561000
  BAYAR TAGIHAN TELPON RUMAH
  BayarTEL.kodeArea.nomerTelpon.pin.NOHp-Pelanggan
  Contoh
  BAYARTEL.0273.462000.12.085293561000
  BAYAR TAGIHAN SPEEDY
  BayarSPD.ID-Speedy.pin.NOHp-pelanggan
  Contoh
  BayarSPD.01122344233.12.085293561000
  Cek Tagihan LISTRIK / Telpon Rumah /Speedy
  kata Bayar diganti CEK  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  "
   

Share This Page